Author Archive

Sefydlu gweinidog newydd

Ddydd Sadwrn yma, 12 Ionawr, bydd oedfaon i sefydlu’r Parchedig Athro Densil Morgan yn weinidog ar

Oedfa Eisteddfod Llanbed

Mae oedfa ar fore Sul Gŵyl y Banc mis Awst yn oedfa sy’n rhan o ddathliadau

Rhaglen Eisteddfod Llanbed

Mae hi’n fis Awst, sy’n golygu bod Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan 2018

Cyfle i gyfrannu at un o brif eisteddfodau Cymru

Fel sawl digwyddiad arall, mae Eisteddfod Llambed – neu Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr Pont

Oedfa Eisteddfod yr Hanner Cant

Tro Noddfa, eglwys y Bedyddwyr, oedd croesawu oedfa Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan

Eisteddfod ‘Aur’ Llanbedr Pont Steffan

Eleni, mae Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan yn dathlu’r hanner cant. Dyma un

Cymanfa Ddathlu 300 Williams Pantycelyn

Daw rhai o’r syniadau gorau o ganlyniad i sgwrs rhwng ffrindiau dros baned. Rhywbeth fel’ny oedd

Oedfa Eisteddfod Llanbed 2016

Tro capel Brondeifi oedd hi eleni i groesawu’r oedfa undebol sy’n rhan annatod o ddigwyddiadau Eisteddfod

Rhaglen a Rhestr Testunau Eisteddfod Llanbed 2016

Yn yr un wythnos ag y mae Rhaglen Eisteddfod Genedlaethol 2016 a Rhestr Testunau Eisteddfod Genedlaethol

Lansio dyddiadur etholiadol Mike Parker

Os nad oedd neb yng Ngheredigion wedi clywed am Mike Parker cyn 2015, go brin y