Author Archive

Oedfa Eisteddfod yr Hanner Cant

Tro Noddfa, eglwys y Bedyddwyr, oedd croesawu oedfa Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan

Eisteddfod ‘Aur’ Llanbedr Pont Steffan

Eleni, mae Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan yn dathlu’r hanner cant. Dyma un

Cymanfa Ddathlu 300 Williams Pantycelyn

Daw rhai o’r syniadau gorau o ganlyniad i sgwrs rhwng ffrindiau dros baned. Rhywbeth fel’ny oedd

Oedfa Eisteddfod Llanbed 2016

Tro capel Brondeifi oedd hi eleni i groesawu’r oedfa undebol sy’n rhan annatod o ddigwyddiadau Eisteddfod

Rhaglen a Rhestr Testunau Eisteddfod Llanbed 2016

Yn yr un wythnos ag y mae Rhaglen Eisteddfod Genedlaethol 2016 a Rhestr Testunau Eisteddfod Genedlaethol

Lansio dyddiadur etholiadol Mike Parker

Os nad oedd neb yng Ngheredigion wedi clywed am Mike Parker cyn 2015, go brin y

Pobol yr Ymylon yn Llambed

Dwi ddim erioed wedi bod yn un am fynychu’r theatr i wylio dramâu. A dweud y

Traws Link Cymru – y diweddaraf am yr ymgyrch

Go brin bod unrhyw un yn y gorllewin heb glywed am Traws Link Cymru erbyn hyn,

Testunau llên Eisteddfod Llambed

Mae rhestr testunau llenyddol Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan nawr ar gael. Beth

Cyfarfod Cyhoeddus – Eisteddfod Genedlaethol 2020

Dyw hi ddim yn gyfrinach bod yna fwriad i gynnal Eisteddfod Genedlaethol Cymru yng Ngheredigion yn