Author Archive

Rhedwyr Sarn Helen – rasys mis Chwefror

Y mae Chwefror yn fis cymharol dawel i’r rhedwyr yn ardal Llanbed ond y mae digon

Gwedd newydd i hen stori gan CFfI Pontsian

Ar gyfer y gystadleuaeth Hanner Awr o Adloniant eleni mae CFfI Pontsian wedi dewis rhoi gwedd

Hwyl a Heriau i Glwb Bro’r Dderi

Mae CFfI Bro’r Dderi yn ymwybodol o’r sialens o gael canlyniad da yng nghystadleuaeth Hanner Awr

Dewis Dinah Jones i fod ar reithgor gŵyl ffilmiau yn Efrog Newydd

  Mae dynes leol wedi cael ei hethol i’r Prif Reithgor yn ‘New York Festivals Television