Ydych chi wedi sylwi bod mwy o sbwriel ar ochr ein ffyrdd y dyddiau hyn?  Oes