Author Archive

Eisteddfod C.Ff.I. Sir Gâr 2019

  Mis Hydref – mis yr Eisteddfod! Pinacl y flwyddyn i nifer ohonom, wedi wythnosau prysur

Sioe C.Ff.I. Llanllwni 2019

Ar ddydd Llun Gŵyl y Banc eleni daeth cymuned Llanllwni ynghŷd ar gaeau Abercwm ar gyfer

CFFI Llanllwni – Cyflwyno Sieciau i Elusennau

Blwyddyn newydd dda i holl aelodau a Ffrindiau’r clwb. Ar ran CFFI Llanllwni hoffwn ddiolch i

Eisteddfod C.Ff.I. Sir Gâr 2017- Llwyddiant C.Ff.I. Llanllwni

Ar ôl yr holl gystadlu a’r ymarfer fe lwyddodd y Clwb ddod nôl â’r Darian Gwaith

Llwyddiant C.Ff.I Llanllwni yn Rali Sir Gâr

Mae hi wedi bod yn fis prysur arall i ni yn Llanllwni. Ac hefyd yn fis

Sioe a Threialon Cŵn Defaid C.Ff.I. Llanllwni 2016

Cynhaliodd C.FF.I. Llanllwni Sioe a Threialon lwyddianus dros ben ddydd Llun Gŵyl y Banc.  Fe dywynnodd

Rali CFfI Sir Gâr 2016

Ar y 14eg o Fai roedd Rali Cffi Sir Gâr ar safle’r sioe yn Nant-y-ci, ac

Eisteddfod C.ff.I. Sir Gâr 2015

Rhaid llongyfarch pob un aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanllwni ar y llwyddiant yn Eisteddfod C.Ff.I

Sioe a Threialon Cŵn Defaid CFFI Llanllwni 2015

Ar Ddydd Llun Gwyl Banc Awst 31ain 2015 cynhaliwyd Sioe a Threialon Cŵn Defaid blynyddol C.Ff.I