Does dim byd gwell na phryd o fwyd a chlonc pa bynnag oedran y’ch chi! Dyna