Ar brynhawn braf o Sul yng nghanol mis Gorffennaf fe gynhaliwyd Rasys Cledlyn ar safle ysgol