Author Archive

Carnifal Llanbed 2019

Roedd diwrnod y Carnifal wedi cyrraedd ar ôl wythnos dda o gystadlu yng ngweithgareddau’r wythnos. Bore

Gweithgareddau Wythnos Carnifal Llanbed

Mae amryw o weithgareddau wedi eu trefnu ar gyfer wythnos Carnifal Llanbed eleni. Mae wythnos y

Carnifal Llanbed 2018

Cynhaliwyd Carnifal Llanbed ar y 4ydd o Awst. Diwrnod hyfryd o haf, ar ôl y glaw

Carnifal Llanbed 2017

Pan ddeffrois i am 6 o’r gloch bore Sadwrn y 5ed o Awst a chlywed y

Carnifal Llanbed

Cynhaliwyd Carnifal Llanbed eleni ar y 30ain o Orffennaf. Diwrnod hyfryd dros ben a’r haul yn

Carnifal Llanbed – Canlyniadau

Cynhaliwyd Carnifal Llanbed ar Ddydd Sadwrn y cyntaf o Awst gyda’r orymdaith yn dechrau o Ysgol