Author Archive

Glaston-Dderi 2017

Ar nos Iau 20fed o Orffennaf cynhaliwyd Glaston-Dderi, gŵyl gerdd flynyddol Ysgol y Dderi. Unwaith eto

Ironman Cymru, 2015

Yn gynnar ar fore’r 13eg o Fedi roedd dros 2000 o gystadleuwyr wrthi’n ymgasglu ar draeth

Gŵyl gerdd Glaston-Dderi yn dod i Langybi

Ar nos Iau, Gorffennaf  9fed, cynhaliwyd gŵyl gerdd, Glaston-Dderi, yn Ysgol y Dderi, Llangybi lle’r oedd

Cymdogion yn cefnogi cyfaill

Bu trigolion ardaloedd cyfagos  yn dawnsio’n frwd mewn twmpath a gynhaliwyd yn Neuadd Goffa Llangybi ar