Daeth cynulleidfa o 450 o bobl i gyngerdd yn Neuadd Gelfyddydau Prifysgol y Drindod Dewi Sant