Author Archive

Hamdden Llambed yn eich helpu i waredu effaith y twrci!

Gyda’r twrci, ‘brandy’ a mins peis nawr ond atgof ac addundedau blwyddyn newydd pawb yn ei

Plant Mewn Angen 2017

Ar ddydd Gwener 17eg Tachwedd bu staff a chwsmeriaid Canolfan Hamdden Llambed yn cymryd rhan mewn

Spinathon Plant Mewn Angen

Ar ddydd Gwener 18fed Tachwedd – diwrnod Plant Mewn Angen – bu staff, cwsmeriaid a dosbarth

Cerddedigion 2015

Ar nos Wener 18eg Medi 2015 cynhaliwyd taith gerdded ‘Cerddedigion’ dan ofal Canolfan Hamdden Llambed. Taith