Author Archive

Tri Chynnig i Gymro! Rali Bro Caron.

Tra’ch bod chi i gyd yn mwynhau’ch ‘cawl twymo’ nos Sadwrn 2il o Fawrth roedd cystadleuwyr

Taith Elusennol Clwb Moduro Llanbed

Fe wawriodd Mai 1af yn fwll gyda glaw mân a niwl. Ond wnaeth y tywydd ddim

Y Ffeinal i dîm rygbi dan 16 Llanbed

Wel – gêm a hanner! Beth mwy alla i ddweud?  Roedd Tîm dan 16 Llanbed yn

Taith Elusennol er cof am Greg Evans

Ar ddydd Sul, Mai 1af, mae Clwb Moduro Llanbed a’r Cylch yn trefnu Taith Elusennol ar

Da iawn tîm rygbi dan 16 Llanbed!

Ar y 3ydd Ebrill teithiodd tîm dan 16 Llanbed i Lanelli i chwarae yn erbyn tîm