Author Archive

Diwrnod Hwyl Llanllwni 2018

Ar brynhawn Sadwrn 7fed o Orffennaf cynhaliwyd Diwrnod Hwyl Llanllwni a drefnwyd ar y cyd rhwyng

Cyngerdd Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Llanllwni

Ar Nos Wener 4ydd o Fai, cynhaliwyd Cyngerdd yng Nghapel Nonni Llanllwni a oedd wedi’i drefnu

Diwrnod Hwyl Llanllwni 2017

Ar brynhawn Sadwrn 8fed o Orffennaf cynhaliwyd Diwrnod Hwyl Llanllwni a oedd yn cael ei drefnu ar

Diwrnod Hwyl Llanllwni

Ar brynhawn Sadwrn 9fed Orffennaf cynhaliwyd diwrnod hwyl Llanllwni a drefnwyd ar y cyd rhwng yr Ysgol,