Yn ystod mis Awst eleni, mi fydd Llion Herbert o Gwmann yn mynd ar alldaith i