Author Archive

Taith gerdded Dydd Sant Steffan

Cawsom ddiwrnod sych ar gyfer taith flynyddol Clwb Cerdded Pencarreg, gyda naw o drigolion yn elwa.

Taith i Graig Cerrig Gleisiad

Beth ydych yn ei wneud ar Sadwrn niwlog di ysbryd? Wel, mynd gyda ffrindiau o Geredigion

Te Prynhawn Eirios Thomas

Diolch a chlod i Ffermwyr Ifanc Cwmann am drefnu Te Prynhawn i ddangos eu gwerthfawrogiad o wasanaeth

Taith Coedwig Gymunedol Longwood

Daeth y syniad i wneud taith yn Longwood neu y Goedwig Hir yn Hydref y llynedd tra

Taith Cymdeithas Ddiwylliannol Bethel Parcyrhos

Daeth blwyddyn hapus iawn llywyddiaeth  Mrs Elma Phillips i ben Sadwrn 6ed o Fai gyda thaith i ardal

Taith Clwb Cerdded Plwyf Pencarreg

Prif nod Clwb Cerdded Plwyf Pencarreg yw cerdded gwahanol lwybrau’r Plwyf, ond eleni buom yn cerdded

Taith Cinio Nadolig Cymdeithas Edward Llwyd yn Llanbed

“Doeddwn i erioed wedi clywed am yr hanesion hyn”, oedd ymateb un o’r cerddwyr dydd Sadwrn diwethaf,

Rhestr Etholwyr Plwyf Pencarreg 1852

Dyma ychydig hanes amserol gan fod etholiad y Cynulliad ar y trothwy. Rhestr etholwyr o Blwyf Pencarreg

Cwm Rheidol

Braf oedd cael cydgerdded gyda Cymdeithas Edward Llwyd lan yng Nghwm Rheidol dan arweinyddiaeth Rees Thomas

Taith Tre hafod – Tre hopcin

Ar ddiwrnod olaf hyfryd mis Hydref bûm ar daith gerdded Cymdeithas Edward Llwyd i ardal rhwng Pont-y-pridd