Author Archive

Taith i’r Swistir

Dyma ychydig o hanes fy ymweliad â’r Swistir diwedd mis Awst yng ngwmni fy wraig Elsie.

Taith Cymdeithas Ddiwylliadol Bethel Parc-y-rhos

Daeth blwyddyn llywyddiaeth Mary Davies ar Gymdeithas Bethel i ben yn ddiweddar drwy ein tywys i

Teithiau Tal-y-llychau a Llanfihangel Rhos y Corn

Dyma gyfuniad o hanes dwy daith a arweiniais i Gymdeithas Edward Llwyd yn ddiweddar, gyda’r tywydd yn

Neuadd Albert 2018

Mae’r atyniad o gael perfformio yn Neuadd Frenhinol Albert, Llundain, yn apelio yn fawr yn fawr

Taith gerdded Dydd Sant Steffan

Cawsom ddiwrnod sych ar gyfer taith flynyddol Clwb Cerdded Pencarreg, gyda naw o drigolion yn elwa.

Taith i Graig Cerrig Gleisiad

Beth ydych yn ei wneud ar Sadwrn niwlog di ysbryd? Wel, mynd gyda ffrindiau o Geredigion

Te Prynhawn Eirios Thomas

Diolch a chlod i Ffermwyr Ifanc Cwmann am drefnu Te Prynhawn i ddangos eu gwerthfawrogiad o wasanaeth

Taith Coedwig Gymunedol Longwood

Daeth y syniad i wneud taith yn Longwood neu y Goedwig Hir yn Hydref y llynedd tra

Taith Cymdeithas Ddiwylliannol Bethel Parcyrhos

Daeth blwyddyn hapus iawn llywyddiaeth  Mrs Elma Phillips i ben Sadwrn 6ed o Fai gyda thaith i ardal

Taith Clwb Cerdded Plwyf Pencarreg

Prif nod Clwb Cerdded Plwyf Pencarreg yw cerdded gwahanol lwybrau’r Plwyf, ond eleni buom yn cerdded