Author Archive

Llwyddiant Bowlio Llambed

Mae llwyddiant aelodau Clwb Bowlio Llanbedr Pont Steffan yn parhau ar ôl penwythnos o wobrau yn

Rôl newydd i Anwen ar Gomisiwn Athletwyr

Mae Anwen Butten o Glwb Bowlio Llambed wedi cystadlu yn sawl digwyddiad bowlio lawnt dros y

Hari yn bowlio dros Gymru

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae Hari Butten o Gellan wedi bod yn brysur yn paratoi

Pumed Gemau Gymanwlad i Anwen

Cafodd Anwen Butten o Glwb Bowlio Llanbed ei dewis i chwarae yn y Gemau Gymanwlad am

Mel yn bowlio yn Awstralia

Yn ystod mis Ebrill bu Melanie Thomas o Glwb Bowlio Llanbed allan yn Awstralia yn cystadlu

Bowlio yn Seland Newydd

Llongyfarchiadau i Anwen Butten o Glwb Bowlio Llanbed ar ennill medal arian mewn gêm brawf Chwe

Llwyddiant Sir, Cymru a dathlu 90 oed

Mae Clwb Bowlio Llanbedr Pont Steffan wedi cael llwyddiant mawr tymor yma. Dechreuwyd pan enillwyd cynghrair

Merched Llambed yn bowlio dros Gymru

Da iawn i bedair o ferched Clwb Bowlio Llambed a fu’n cynrychioli Cymru yn Royal Leamington

Agoriad Swyddogol Clwb Bowlio Llambed

Cynhaliwyd agoriad swyddogol Clwb Bowlio Llambed ddydd Sul, 19 Ebrill, gyda Maer a Maeres y dre yn