Arddangosfeydd newydd yn Amgueddfa Llanbed

imageAilagorwyd Amgueddfa Llanbed yn yr Hen Porthordy, Stryd y Coleg yr wythnos ddiwethaf.

Diweddarwyd yr arddangosfeydd, a’r neges eleni yw ei bod yn werth galw eto yn yr amgueddfa er mwyn gwerthfawrogi agweddau gwahanol ar hanes yr ardal.

Roedd oddeutu 1300 o ymwelwyr wedi galw yn yr amgueddfa ers agor ym Mis Mai 2014 hyd Hydref 2014, gyda llawer wedi gadael nodiadau cefnogol yn y llyfr.

Hanes Plwyf Pencarreg

Hanes Plwyf Pencarreg

Y prif arddangosfa gwadd eleni yw Hanes Plwyf Pencarreg gan Gyngor Cymuned Pencarreg.  Dyma’r plwyf sydd i’r de o dref Llanbed ac sy’n cynnwys pentrefi Cwmann, Parc-y-rhos a Phencarreg.  Llinell amser Capel Bethel Parc-y-rhos dros 175 o flynyddoedd yw prif ffocws yr arddangosfa, ond ceir lluniau ac hanesion addoldai eraill a thafarnau yn ogystal â diwydiannau a sefydliadau’r ardal.

Er mwyn hyrwyddo ei hamcanion, Cymdeithas Hanes Llambed sydd wedi creu amgueddfa hanes lleol ar gyfer Llanbedr Pont Steffan a’r cylch a gwirfoddolwyr y gymdeithas sy’n gweithio yno o ddydd i ddydd.

Dyma agweddau newydd eraill a geir eu harddangos yno eleni:

  • Talu teyrnged i’r rhai a gollodd eu bywydau yn ystod y Rhyfel Mawr. Eleni, canolbwyntir ar luniau, storïau a chofnodion pwysig 1916.
  • Hanes gwneud menyn, a’r offer a ddefnyddiwyd ar ffermydd lleol yn dangos y broses o droi’r llaeth yn fenyn.
  • Casgliad o Gardiau Coffadwrieth, gydag hanes rhai o’r personau a goffeir ynddynt.
  • Cofio agor y rheilffordd 150 mlynedd yn ôl. Casgliad cryno o hanes adeiladu’r rheilffordd a Gorsaf Drên Llanbed
  • Dreser dderw Gymreig o Lanbed
  • Arddangosfa yn dangos bywyd ar y mynydd dros y canrifoedd.
  • Arddangosfa wedi ei chreu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Mae’r amgueddfa ar agor Dydd Mawrth, Dydd Iau a Dydd Sadwrn o 10 y.b. i 4 y.p.  Galwch mewn ac ymgollwch yn hanes cyfoethog yr ardal.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *