Aled Wyn Thomas yn cyrraedd y brig yn y Genedlaethol

Aled yn yr Eisteddfod heddiw. Llun gan Nia Lloyd Jones.

Llongyfarchiadau i Aled Wyn Thomas, Llanwnnen ar ei lwyddiant mawr yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Enillodd Aled gystadleuaeth Unawd Tenor 25 oed a throsodd neithiwr ar y llwyfan mawr yn Llanrwst a chystadleuaeth Unawd Lieder 25 oed a throsodd heddiw.  Tipyn o gamp.

Mae llawer yn ei gofio yn cystadlu ar lwyfannau lleol ond mae bellach yn gyfrifydd yng Nghaerdydd ac yn canu gyda Chôr Caerdydd a Cywair.

Mae e wedi cystadlu yn y Genedlaethol dros y ddwy flynedd ddiwethaf gan gipio’r ail a’r drydedd wobr.  Ond eleni, mae e wedi cyrraedd y brig mewn dwy gystadleuaeth o safon uchel iawn.

Hyfforddir Aled gan David Fortey a Gail Perason.

Bydd yn cystadlu nesaf ar gystadleuaeth y Rhuban Glas prynhawn ‘ma sef Gwobr Goffa David Ellis.  Cofiwch wrando a phob dymuniad da iddo.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *