Aled Hall yn clodfori cyfleoedd Eisteddfod Llanbed

Aled Hall (Llun: S4C)

Y tenor yn hel atgofion am ennill ‘Llais Llwyfan’ am y tro cyntaf yn 1993

Mae un o gantorion amlycaf Cymru, Aled Hall o Bencader, wedi clodfori’r cyfleoedd a gafodd o gystadlu yn Eisteddfod Llanbed ar hyd ei oes.

Ar drothwy’r penwythnos mawr wrth i’r eisteddfod ddathlu hanner can mlynedd, mae wedi diolch am y feithrinfa a gafodd mewn eisteddfodau lleol.

Yn 1993, Aled Hall oedd enillydd cyntaf erioed cystadleuaeth ‘Llais Llwyfan’ sy’n rhoi ysgoloriaeth o £1,000 i’r enillydd o dan 30 oed.

“Dw i’n cofio’r profiad yn dda. Roedd e’n rhywbeth newydd, ac mi oedd hi’n fraint i gael ennill am y tro cyntaf erioed,” meddai.

Mae gwobrau o £500, £300, £200 a £100 i’r pump uchaf hefyd ac, yn ôl Aled Hall, “mae cyfleoedd fel y rhain yn werthfawr.”

“Mi ddaeth yr arian yn handi dros ben i fi gael gorffen fy mlwyddyn olaf yn yr Academi yn Llundain,” meddai.

 

Arddangos potensial

Rhai o’r cantorion eraill sydd wedi ennill y wobr yn eu tro yw Rhian Lois, Gwawr Edwards a Robyn Lyn Evans.

Yn ôl Aled Hall, “mae eisteddfodau yn gyfle i gantorion ddangos i feirniaid beth yw eu potensial. Efallai nad dyna eu gorau ar y pryd, ond mae’n gyfle i feirniaid weld potensial,” meddai wedyn.

 

Rhaglen yr Eisteddfod

Eisteddfod Aur Llanbed

Yn ôl Twynog Davies, un o drefnwyr Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen, “mae’n mynd yn fwy anodd i gael yr arian a’r gwobrau, ond ni’n benderfynol o gadw’r gystadleuaeth i fynd achos mae’n rhoi hwb i gantorion ifanc.”

Ac wrth i’r eisteddfod ddathlu hanner can mlynedd eleni dywedodd – “mae’n achlysur hynod bwysig i’r ardal. Mae’n denu diddordeb pobol o bob cwr o Gymru a hefyd yn hybu diwylliant gan roi cyfle i blant a phobol leol fel ei gilydd.”

·        Bydd y gystadleuaeth ‘Llais Llwyfan’ yn cael ei chynnal nos Sul, Awst 27, gyda’r beirniaid yn cynnwys Bethan Dudley Fryar a Gareth Rhys Davies.

·       Mae Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen yn cael ei chynnal rhwng Awst 26 a 28 yn Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan.

 

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *