Ail gais i adeiladu Fferm Wynt ar Fynydd Llanllwni

Fe gofiwch y posteri. Fe gofiwch yr ymgyrchu. Fe gofiwch y dyddiad. Fe gofiwch y canlyniad:

“WEDI PWYSO A MESUR YN OFALUS MAE’R DAFOL O BLAID CADW MYNYDD LLANLLWNI FEL MAN ARBENNIG HEB DDATBLYGIADAU O’R FATH”

Dyma ganlyniad apêl cwmni RES ddechrau 2014. Petai’r apêl wedi llwyddo bryd hynny byddai wedi caniatáu iddyn nhw osod 21 o dyrbinau gwynt ar Fynydd Llanllwni. Byddai wedi golygu y gallai hyd at 71 o dyrbinau fod wedi anharddu ucheldiroedd y rhan hon o Sir Gaerfyrddin.

Ond eleni dyma RES nôl eto a’r bwriad posibl i godi 8 neu 9 o felinau gwynt yn ogystal â 5 bocs storio batris ryw 40 troedfedd yr un o ran hyd, ar Fynydd Llanllwni. Hoelir sylw RES ar hyn o bryd ar dir Nant-y-caws, Esgair-garn a Brynllywelyn.

Mae’n amhosibl olrhain hynt a helynt y person a goffeir gan yr enw Brynllywelyn. Gallwn dybio ei fod yn ŵr o sylwedd. A chofiwn eiriau Gerallt Lloyd Owen am Lywelyn arall o gryn sylwedd:

Wylit, wylit Lywelyn,/Wylit waed pe gwelit hyn

Ein cyfrifoldeb ni yw sicrhau na welir hyn.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *