67 aelod gwefan i odinebwyr a haciwyd o Lanbed

Chwilio am affêr ar y we.

Chwilio am affêr ar y we.

Daeth y wefan Ashley Madison i amlygrwydd ar y newyddion yr wythnos ddiwethaf gan fod hacwyr wedi llwyddo i ddod o hyd i fanylion personol yr aelodau a ddefnyddia’r gwasanaeth. Mae lleoliadau’r aelodau nawr wedi eu cyhoeddi.

Mae’r wefan yn cynorthwyo pobl briod i gael perthynas arall ac mae arbenigwyr cyfrifiadurol wedi darganfod fod miloedd o aelodau yng Nghymru.

Ar Wales Online datgelwyd bod 67 aelod yn Llanbed, 47 aelod yn Llandeilo a 250 aelod yn Aberystwyth.

Mae’r cwmni tu ôl i’r wefan yn gwneud elw o £77 miliwn y flwyddyn. Drwy gofrestru ar y wefan gallwch ddod o hyd i bartner arall sy’n briod gyda’r un diddordeb o gael affêr.

Dylai fod yn wefan gudd oedd yn ymffrostio fod manylion pawb yn ddiogel, ond nawr mae perygl y bydd manylion personol yr aelodau yn cael eu datgelu, gan gynnwys manylion banc.

Gwefan yw hon i bobl na allech ymddiried ynddyn nhw medd rhai, ond bellach ni ellir ymddiried yn y wefan.

Ydy hi’n drist i feddwl bod cymaint o bobl yn anhapus yn eu priodas yn ardal Llanbed? Neu ond adlewyrchiad o’r hyn sydd gan y we i gynnig i ddefnyddwyr yw hyn?

Yr hyn sy’n sicr yw fod sawl un yn yr ardal wedi dechrau poeni y daw pobl sy’n agos atyn nhw i wybod am eu cyfrinachau cyfrifiadurol.

 

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *