Cysylltiadau lleol â phrif enillwyr llenyddol

Ioan Wyn

Ioan Wyn

Yn Seremoni’r Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Llanbed heddiw, wyneb cyfarwydd yn lleol oedd yn fuddugol sef Ioan Wyn Evans o Gaerfyrddin. Dyma’r ail dro iddo ennill y Fedal Ryddiaith yn Llanbed. Enillodd am y tro cyntaf ddeng mlynedd yn ôl.

Magwyd Ioan Wyn yn nhref Llanbed. Ef yw mab hynaf Goronwy a Beti Evans, Y Mans, Stryd Newydd ac yn gyn ddisgybl Ysgol Gynradd Ffynnonbedr ac Ysgol Uwchradd Llanbedr Pont Steffan.

Enillodd fedal hardd o waith Rhiannon ac a roddwyd ganddi ynghyd â £200 gan aelodau Cyfrinfa Ffynnonbedr.

Gofynnwyd am ddau ddarn o ryddiaith mewn ffurfiau gwahanol ar y thema ‘Lleidr’ neu ‘Lladron’.

Nia

Nia

Yn Seremoni’r Gadair prynhawn ma, roedd Karen Owen un o’r beirniaid yn canmol pob un o’r wyth ymgeisydd am gyflwyno englynion safonol a chywir. Gofynnwyd am englyn yr un i unrhyw saith Gŵyl.
Rhoddwyd cadair fechan hardd o waith Alec Page gan Gyngor Tref Llanbed a £200 gan Gymdeithas Adeiladu Principality.

Ffugenw’r bardd buddugol oedd ‘Gors’ sef Nia Powell, Felindre Uchaf, Cwmann. Cafodd fagwraeth gynnar yng Nghaerdydd ond â’i gwreiddiau yn Nanmor, Eryri. Merch Y barnwr Dewi Watcyn a oedd â gofal dros Lys Barn Llanbed slawer dydd. Mam Elen Powell sy’n byw yng Nghwmann ers sawl blwyddyn, a dyna’r rheswn iddi gystadlu oherwydd anogaeth Elen ei merch tra’n aros yn Felindre.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *