Anelu am Hawaii

Llwyddiant i Gareth Hodgson yng nghystadleuaeth Triathlon Cymru Mae gŵr o Geredigion yn prysur wneud enw

Y Dwbl Cenedlaethol i Huw

Bu’n haf llwyddiannus iawn unwaith eto eleni i Huw Evans o Gwrtnewydd yn ein gwyliau cenedlaethol. Yn

Gwledd o fwyd a diod

Cynhaliwyd Ffair Fwyd Llambed eleni ar ddydd Sadwrn 29ain Gorffennaf, ac unwaith eto roedd yr haul a’r

Medal Ddrama Ynys Môn i Heiddwen Tomos

Mewn seremoni arbennig ym mhrifwyl Môn eleni, Heiddwen Tomos o Bencarreg enillodd y Fedal Ddrama o

Cystadlaethau Barnu Stoc Sioe Llanbed 2017

Cynhaliwyd cystadlaethau barnu stoc ar ddwy noson eleni, sef y 7fed a’r 8fed o Awst.  Daeth

Elin yw cyflwynydd newydd Cyw

Elin Haf Jones, neu ‘Elin Lifestyle’ i’w chydnabod, yw cyflwynydd newydd y rhaglen foreol i blant

Diwedd blwyddyn lwyddiannus i CFFI Cwmann

Perfformiwyd yr hanner awr adloniant unwaith eto yn Neuadd Pontrhydfendigaid ar wahoddiad gan glybiau Lledrod a

Penodi Prif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion

Mae’r gŵr fu’n ddirprwy Brif Weithredwr i Gyngor Sir Ceredigion bellach wedi’i benodi’n Brif Weithredwr –

Cneifio Llambed 2017

Cynhaliwyd Cneifio Llambed eleni ar yr 22ain o Orffennaf ar Fferm Capeli, Mr Bleddyn Williams, Bayliau

Arddangosfa Gelf Grŵp Llanfair Clydogau

Daeth y nodyn hwn i law oddi wrth yr arlunydd lleol Aerwen Griffiths am ddigwyddiad diddorol