Siarad wast! Arbenigedd Dan y Dyn Post

Dyn Post yw Dan Jones sy’n byw yn Llanybydder ac yn y golofn ‘Cadwyn Cyfrinachau’ ym

Lansio Côr Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion

Gyda llai na deg mis i fynd cyn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, mae manylion Côr yr Eisteddfod

Merch o Lanwnnen yn ymddangos am y tro cyntaf i Dîm Cymru

Ar ddydd Iau yr 31ain o Hydref, cyhoeddodd Undeb Rygbi Cymru eu tîm o fenywod i

Twm yn taro ddwywaith

Enillydd Cadair a Choron Eisteddfod CFfI Ceredigion yw Twm Ebbsworth o Glwb Llanwenog. Yn ôl y

Dadorchuddio Ceffyl newydd ar Sgwâr Llanybydder

Fe gafodd ceffyl newydd ei ddadorchuddio heddiw ar Sgwâr Llanybydder, sef ar Ddiwrnod Ffair Santesau. Mae’r

Mamis Mentrus yn mentro i Aberystwyth

Rydym yn grŵp o famau o ardal Llanbed/Llandysul sydd yn creu a gwerthu amrywiaeth o eitemau,

Sioe Ffasiwn arbennig Clwb Hoci Llanybydder

Eleni eto, cynhaliwyd digwyddiad codi arian gan aelodau Clwb Hoci Llanybydder er mwyn cadw’r clwb i

Pnawn Pinc y merched

Cynhaliwyd ‘Pnawn Pinc’ yng Nghlwb Rygbi Llambed ar Ddydd Sadwrn y 19eg o Hydref i godi

Eisteddfod C.Ff.I. Sir Gâr 2019

  Mis Hydref – mis yr Eisteddfod! Pinacl y flwyddyn i nifer ohonom, wedi wythnosau prysur

Y CWLWM sy’n dynnach nag a fu erioed

Ar nos Sadwrn y 12ed o Hydref daeth bron 250 o bobl ynghyd i neuadd Coleg