Llifogydd Llanybydder

Ar ôl y llifogydd gwaethaf i fwrw ein pentref ers 30 mlynedd, rhaid oedd dod at

Cam ymlaen i ddatblygu’r iaith Gymraeg yn Ysgol Bro Pedr

Bydd ymgynghoriad yn cael ei gynnal ar ddatblygu cyfrwng iaith i’r Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen

Cyfri Cost Storm Callum

Bu Dydd Sul y 14eg o Hydref yn ddiwrnod o lanhau ar ôl effeithiau Storm Callum

Lansio prosiect e-sgol yn Ysgol Bro Pedr

Mae e-sgol, menter newydd a chyffrous dan nawdd Llywodraeth Cymru i ddatblygu cyfleoedd e-ddysgu, wedi cael

Caled ar y tu allan a meddal ar y tu fewn!

Saer coed o Lanbed sy’n ateb cwestiynau Papur Bro Clonc y mis hwn, ac mae e’n

Cofgolofn newydd Llanfair Clydogau

O’r diwedd, mae pentref a phlwyf Llanfair Clydogau wedi cael ei chofgolofn. Mae hyn wedi digwydd

Hanner Marathon Caerdydd yn denu cymaint o’r ardal i redeg

Llongyfarchiadau i bawb o ardal Clonc a fu’n rhedeg heddiw yn Hanner Marathon Caerdydd.  Tipyn o gamp

Clonc360 yn arwain gyda chynllun gwefannau bro

Cynllun peilot am ddatblygu’r gwaith yn Llanbed gyda’r gobaith o ledu trwy Gymru Mae cynllun newydd

Storïau a Sgandals o Lanybydder

Mae mwy o drafod yn digwydd o fewn muriau’r salon trîn gwallt nag unrhyw le arall.

Bron i 400 yng Nghyfarfod Cyhoeddus Eisteddfod 2020

Er gwaethaf y tywydd stormus, daeth bron i 400 o drigolion lleol i Ysgol Gyfun Aberaeron