Diwrnod y Llynges Fasnach yng Nghwmann

Ar y 3ydd o Fedi 1939 cyhoeddodd Neville Chamberlain, Prif Weinidog Gwledydd Prydain ar y pryd,

Croesawu ffoaduriaid o Syria i Lanbed

Llanbed yw un o’r llefydd diweddara’ yng Ngheredigion i groesawu ffoaduriaid o Syria, gyda dau deulu

Sefydliad y Merched Coedmor 1949-2019

Sefydlwyd y gangen gyntaf erioed o Sefydliad y Merched yn Ontario, Canada yn y flwyddyn 1897,

Gymanfa Ganu hwylus yng Nghapel Bethel, Silian

Ar nos Sul y 6ed o Hydref, cynhaliwyd Gymanfa Ganu C.Ff.I. Bro’r Dderi gyda’r £680 a

Tynnu lluniau gyda’r sêr

Yn ystod Noson Harmonïau’r Hydref a gynhaliwyd yng Ngholeg Llanbed neithiwr, cafodd dau ddisgybl o Ysgol Carreg

Tîm Swyddogion newydd Ysgol Bro Pedr

Yn ddiweddar, apwyntiwyd tîm newydd o Brif Swyddogion yn Ysgol Bro Pedr ar gyfer y flwyddyn

Dechrau da i Glwb Hoci Llanybydder

Ar ddydd Sadwrn y 5ed o Hydref, dechreuodd Clwb Hoci Llanybydder eu tymor yng Nghynghrair 4

Ffyddlon, ffiers, ffabiwlys!

Mae Rhian Jones yn Uwch achubwr bywyd, hyfforddwr personol ac yn hyfforddwr ffitrwydd cynllun atgyfeirio yn Llanbed,

Sêr rygbi ifanc lleol ar y ffordd i Awstralia

Mae Jac Williams o Lanbed a Carwyn Rosser o Drefach sydd ill dau yn chwaraewyr i

Marchnad y Ffermwyr ar ei ffordd yn ôl

Fe fydd Marchnad y Ffermwyr yn ailddechrau yn Llanbed adeg y Pasg y flwyddyn nesa’ –