Dawn arbennig Bethan Phillips

Dyma’r ail waith i Gymdeithas Ddiwylliadol Shiloh a Soar, Llanbed drefnu cyfarfod i fwynhau a gwerthfawrogi dawn

Grŵp newydd i gefnogi diabetes yn Llanbed

Grŵp cefnogi am gwrdd bob mis i drafod clefyd y siwgr Mae’r elusen sy’n cefnogi pobol

Dathlu’r Plygain yn Llanbed!

Er gwaetha’r tywydd mwyn daeth tymor y Nadolig unwaith eto, ac un o ddigwyddiadau cyntaf yr

Gwedd newydd i gwmni Dunbia

Cymeradwyo menter rhwng Dunbia a Dawn Meats Mae ffermwyr lleol wedi dechrau derbyn gohebiaeth sy’n dangos

Cofio’r Llewod yn Llanbed

Aled Evans yn sôn am noson ryfeddol o rygbi Mae’n ddeugain mlynedd eleni ers i bymtheg

Pentre lleol a dirgelwch y Pyramid Mawr

Pam fod darganfyddiad yn yr Aifft wedi dechrau yn Nyffryn Teifi Pan ddaeth y newyddion ddechrau

Pryder am ddyfodol banc Nat West Llanbed

‘Ergyd fawr’ i gymunedau gwledig, yn ôl Ben Lake Mae pryder am ddyfodol banc Nat West

Ysgol Ffynnonbedr – ystyried ei dymchwel

Ymgynghoriad ‘cyn cais’ i ddatblygu 21 o fflatiau a thai fforddiadwy Fe allai hen ysgol gynradd

Gwerthu ysgolion Llanwnnen a Chwrtnewydd

Yr adeiladau i’w gwerthu ar y farchnad agored Mae disgwyl i ddwy hen ysgol yn yr

Ben Lake yn agor swyddfa yn Llanbed

Agor swyddfa newydd ar Heol y Bont Mae Aelod Seneddol newydd Ceredigion wrth ei fodd yn