Crintachlyd – yn swnio’n gywir fel ti’n teimlo!

‘Crintachlyd’ yw hoff air Ceri Jenkins o Lanbed, ond o ddarllen colofn ‘Cadwyn Cyfrinachau’ Papur Bro

Cymanfa’r Cyhoeddi – Eitem Pwyllgor Maes B

Dyma’r gerdd a berfformiwyd yng Nghymanfa’r Cyhoeddi gan bwyllgor Maes B i groesawu’r ‘Steddfod i Geredigion.

Mrs Lloyd Jones yn ymweld â Llambed a’r helynt dilynol

Mae yna lyfryn ar werth yn yr Amgueddfa Llambed, sy’n adrodd hanes ymweliad Mrs Margaret Lloyd

Cyfarfod y Gymdeithas Hanes am y Pwyliaid

Wieslaw Gdula oedd y siaradwr yng nghyfarfod Cymdeithas Hanes Llambed Mis Mai, yn rhoi hanes teuluoedd

Timoedd Pêl-droed o bell ac agos yn Llambed

Ar ddydd Sadwrn Mehefin 15fed ar gaeau’r Brifysgol eleni cynhaliwyd ail Ŵyl Pêl Droed Llambed. Ar

Dros 1,500 yn tyrru i gyhoeddi Eisteddfod Ceredigion 2020

Daeth ymhell dros 1,500 o bobl ynghyd yn nhref Aberteifi dros y penwythnos i ddathlu dyfodiad

Sioe Geir a Beics cyntaf Plwy’ Gwenog

Ar ddydd Sul, 23 Mehefin, gwibiodd ceir a beics o’r gorffennol a’r presennol i Drefach, gyda

Pobol Clonc yn rhan o’r Ŵyl Gyhoeddi

Bydd rhai o blant ardal Clonc yn rhan o seremoni cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol 2020 dros y

Criw o Sarn Helen yn codi arian i Parkinson’s UK

Ar ddydd Sadwrn 22ain o Fehefin fe ddaeth grŵp o feicwyr Sarn Helen sef Tim Strang,

Gŵyl Fwyd Llanbed yn 22 eleni!

Bydd Gŵyl Fwyd Llanbed yn dathlu ei phen-blwydd yn 22 eleni gyda phwyllgor newydd a delwedd