Targed ychwanegol i gronfa leol Eisteddfod 2020

Gofyn i bobol Ceredigion godi £70,000 ychwanegol wedi i’r gronfa leol gyrraedd ei tharged yn gynnar.

Ymlaen â’r gwaith medd trefnwyr yr Eisteddfod

Gydag wyth mis i fynd tan Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, mae’r Gronfa Leol wedi cyrraedd ei tharged

Gwirfoddolwyr yn siomedig wedi i Goed Nadolig ddiflannu

Allwch chi helpu aelodau’r Forn Gron yn Llanbed? Ddydd Sul 24ain, tra roedden nhw’n codi coed

Talentau Ffermwyr Ifanc lleol ar lwyfan Cymru

Roedd aelodau Clybiau Ffermwyr Ifanc ardal Clonc yn disgleirio yn Wrecsam ddoe yn Eisteddfod Cymru’r mudiad.

Cwrdd â CFfI Llanddewi Brefi

Cafodd Bro360 noson hwylus iawn yn cwrdd â chreu cynnwys gyda Chlwb Ffermwyr Ifanc Llanddewi Brefi,

Grŵp Garddio Cymunedol Silian

Nod y grŵp yw dod â harddwch i’r pentref gyda phlanhigion a blodau. Gwnaethom ddechrau yn

Cofio Bethan Phillips

Prynhawn ‘ma, bydd Gwasanaeth Coffa Bethan Phillips yng Nghapel Shiloh Llanbed.  Bu farw ar y 30ain

Oriau Agor Banc Bwyd Llanbed

Bydd  Banc Bwyd Llanbed ar agor fel arfer 9-5 dydd Llun, Mercher a Gwener, hyd at

Siarad wast! Arbenigedd Dan y Dyn Post

Dyn Post yw Dan Jones sy’n byw yn Llanybydder ac yn y golofn ‘Cadwyn Cyfrinachau’ ym

Lansio Côr Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion

Gyda llai na deg mis i fynd cyn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, mae manylion Côr yr Eisteddfod