Newid cyfrwng y Cyfnod Sylfaen i’r Gymraeg yn Ysgol Bro Pedr

Cyhoeddwyd Hysbysiad Statudol i newid cyfrwng Cyfarwyddyd yn y Cyfnod Sylfaen i’r Gymraeg yn Ysgol Bro

Y Fferyllydd Ffein yn Gymeriad Bro

Cymeriad Bro mis Chwefror ym Mhapur Bro Clonc yw Philip Lodwick o Gwmann.  Bu’n fferyllydd yn

Codi arian tuag at Eisteddfod 2020

Mae’r holl bwyllgorau apêl yn ardal Papur Bro Clonc wedi eu sefydlu a gweithgareddau yn digwydd

Oes angen tai newydd yn Llanbed?

Wrth i hen adeilad Ysgol Ffynnonbedr gael ei ddymchwel yr wythnos ddiwethaf, mae llawer o bobl yn

Codi cannoedd – a chreu hanes

Fe lwyddodd pobl Llanwenog a Llanwnnen i godi cannoedd o bunnoedd at gronfa Eisteddfod 2020 –

Sefydlu gweinidog newydd

Ddydd Sadwrn yma, 12 Ionawr, bydd oedfaon i sefydlu’r Parchedig Athro Densil Morgan yn weinidog ar

Hamdden Llambed yn eich helpu i waredu effaith y twrci!

Gyda’r twrci, ‘brandy’ a mins peis nawr ond atgof ac addundedau blwyddyn newydd pawb yn ei

Bron Deugain Mil ar Offer Chwarae Newydd yn lleol

Rhaid llongyfarch aelodau Cyngor Tref Llanbed a Phwyllgor Pentref Cwmann am fuddsoddi bron i ddeugain mil

Carolau Traddodiadol a Newydd

Cyhaliwyd Gwasanaeth Llith a Charol yn y Tabernacl Pencader prynhawn Sul 23ain Rhagfyr 2018. Yn bresennol oedd aelodau

Dros 600 stori ar Clonc360

Ar drothwy blwyddyn newydd mae Papur Bro Clonc a Chwmni Golwg yn gallu dathlu bod dros