Taith Cymdeithas Ddiwylliadol Bethel Parc-y-rhos

Daeth blwyddyn llywyddiaeth Mary Davies ar Gymdeithas Bethel i ben yn ddiweddar drwy ein tywys i

Dau de = £4,200 … diolch i Ann ac Alan

“Anhygoel”, “syfrdanol”, “ffantastig” – dyna’r geiriau oedd yn cael eu defnyddio i ddisgrifio dau de prynhawn

Y gallu i wneud pobl i chwerthin

Un o dripledi yw David Priddey.  Saer Coed wrth ei alwedigaeth ac ef sy’n ateb cwestiynau

Adroddiad cyntaf ‘Rhagorol’ i Ysgol Dyffryn Cledlyn

Mae addysgu, arweinyddiaeth a safonau yn Ysgol Dyffryn Cledlyn wedi cael eu disgrifio fel ‘Rhagorol’ yn

Llanwenog yn dod i’r brig yn y Rali

Mae Mis Mai yn fis prysur iawn yng nghalendr y ffermwyr ifanc wrth i bawb paratoi

Postmon lleol yr arwr lleol!

Ar y 10fed o Fai fe wnaeth y dyn post poblogaidd, Barry Davies o Lanbed, ddechrau

Knockout Llanybydder

Ar y 26ain o Fai, cynhaliodd Pwyllgor Pentref Llanybydder ein diwrnod ‘It’s a Knockout’. Er y

Siân Elin yw enillydd cyntaf Talent Meithrin – Meithrin Talent

Mae Mudiad Meithrin a’r Urdd yn falch i gyhoeddi mai Siân Elin Williams o Bencarreg yw

Pypedau’n dod â gwobrau!

Pypedau oedd yn arwain y ffordd wrth i ysgolion cynradd ardal Clonc gipio nifer o wobrau

Y rali’n dod yn ôl i Lanwenog

Fe fydd Rali Ffermwyr Ifanc Ceredigion yn dod yn ôl i ardal Clonc y flwyddyn nesa’