Cofio’r ‘cawr o ddyn’ – Victor Morris

“Roedd e’n gawr o ddyn – ar y cae chwarae ac yn ei gymeriad.” Dyna sut

Lori GSUSlive yn Llambed

Wythnos cyn hanner tymor ym mis Mai, gwelwyd lori enfawr GSUSlive yn cael ei pharcio o

Stori ryfeddol y mewnfudwr sefydlodd gwmni waffles

Yn y gyfrol ‘Dechrau Canu, Dechrau Wafflo’, a gyhoeddir yr wythnos hon, ceir hanes Kees Huysmans

Cyngerdd Ieuenctid yr Ardal

Neithwr yn Ysgol Gynradd Llanybydder, gwnaeth Pwyllgor Pentref Llanybydder gynnal Cyngerdd Ieuencid yr Ardal i ddechrau

Y Prif Weinidog yn dod i Lanbed

Ymhen wythnos fe fydd Prif Weinidog Cymru yn dod i Lanbed i gynnal sesiwn holi ac

Noson Wobrwyo Clwb Rygbi Llanybydder

Ar Nos Wener 9fed o Fehefin, cynhaliwyd noson wobrwyo flynyddol Clwb Rygbi Llanybydder. Roedd eleni yn

Cynorthwyydd Dysgu a fu bron saethu ei thad!

Rhian Thomas o Lambed sy’n ateb cwestiynau Papur Bro Clonc y mis hwn.  Ydych chi wedi

Wele destunau llenyddol Eisteddfod Llambed eleni. Beth amdani?

TESTUNAU’R ADRAN LENYDDOL Eisteddfod Rhys Thomas James, Pantyfedwen, Llambed Awst 26-28, 2017   Beirniaid:  Y Prifardd

Ben Lake yn barod amdani

Ar ôl cael ei ethol yn Aelod Seneddol dros Geredigion, mae’r bachgen o Lanbed yn dweud

Taith Coedwig Gymunedol Longwood

Daeth y syniad i wneud taith yn Longwood neu y Goedwig Hir yn Hydref y llynedd tra