Trychineb morwrol mwyaf gwledydd Prydain

Mae pawb wedi clywed am drychineb llong y Titanic, y Lusitania, ac o bosibl Yr Empress

Spinathon Plant Mewn Angen

Ar ddydd Gwener 18fed Tachwedd – diwrnod Plant Mewn Angen – bu staff, cwsmeriaid a dosbarth

Llawer o Ymwelwyr i Lambed Eleni!

Yn sicr mae 2016 wedi bod yn flwyddyn fythgofiadwy yng Nghanolfan Gwiltiau Cymreig, Llambed. Daeth llawer

Cered yn cydnabod Cymreictod Siopau Llanbed

Bu staff Cered, Menter Iaith Ceredigion, yn ymgyrchu yn ardal Llambed i ddathlu diwrnod arbennig Shwmae

Lomax – Atgofion o weithio yn siop bapurau olaf Llanbed

O ni’n rhyfeddu bod cymaint o bobl yn dal i alw’r lle yn Lemuel Rees. Fel

Dechrau prysur i flwyddyn CFfI Cwmann

Ar y 9fed o Fedi cynhaliwyd noswaith gyntaf y clwb am y flwyddyn i groesawu aelodau

‘Ar Grwydir’ cyfrol newydd Goronwy Evans am y crwydriaid

Ar yr 11eg Hydref cynhaliwyd noson lansio cyfrol newydd ‘Ar Grwydir’ gan y parch Goronwy Evans

Cyfarchion Nadolig ac Hysbysebion rhad ym Mhapur Bro Clonc

Ydych chi erioed wedi meddwl rhoi cyfarchion Nadolig neu hysbyseb ym Mhapur Bro Clonc?  Costau postio

Golygydd Papur Bro Clonc yn ennill cadair CFfI

Yn Eisteddfod CFfI Sir Gâr nos Sadwrn, Siwan Davies o Glwb Dyffryn Cothi enillodd y gadair.

Academi Arweinyddiaeth Gymunedol – yn buddsoddi mewn arweinwyr y dyfodol

Mae Cered, Menter Iaith Ceredigion a Theatr Felinfach yn sefydlu Academi Arweinyddiaeth Gymunedol yn sir Ceredigion