Cered yn lansio Pwerdy Iaith Llambed

Dros y misoedd nesaf fe fydd Cered: Menter Iaith Ceredigion yn cychwyn prosiect newydd er mwyn

Ysgol y Dderi yn dod i’r brig yng nghystadleuaeth Minecraft

Disgyblion Ysgol y Dderi ddaeth i’r brig yng nghystadleuaeth Minecraft 2017 Cered – Menter Iaith Ceredigion.

Cymanfa Llanllwni yn codi’r to gan godi arian at y Sioe Fawr

Dathlwyd y Pasg mewn steil gyda ni yng Nghapel Nonni; codwyd arian i’r sioe a phawb

Tîm Rygbi dan 16 Llambed yn y rownd derfynol

Ar ddydd Sul y 9fed o Ebrill, chwaraeodd tîm rygbi dan-16 Llambed yn rownd derfynol cwpan

Mis Mawrth – mis ‘Steddfodau Cylch a Sir yr Urdd

Ar ôl wythnosau a misoedd o ymarfer fe ddaeth diwrnod Eisteddfod Gylch yn glou iawn. Yng

Ar dy feic … Her CFfI Sir Gâr

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae Llysgenhadon a Chadeirydd C.Ff.I. Sir Gâr wedi bod yn brysur

Cwrs y Cardi – Seiclo’r 75

Dydd Sadwrn yr 8fed o Ebrill. Dyddiad sydd wedi’i selio yn fy meddwl ers misoedd am

Meleri yn actio mewn panto am Brexit, Donald Trump a William Williams

Er bod dod o hyd i amser i ymarfer yn her, mae gweld perfformiad yn dod

Nofel ysgytwol am deulu mewn cymuned wledig gan Heiddwen Tomos, Pencarreg

Ar nos Wener, 5ed o Fai bydd Gwasg Gomer yn dathlu cyhoeddi nofel gan awdures newydd,

SCCH Ryan yn cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr Gofalu

Roedd hi’n fraint gan SCCH o Lanbed gael ei enwebu ar gyfer gwobr yr heddlu am