Sioe Gorsgoch a C.Ff.I. Llanwenog 2016

Cynhaliwyd 36ain Sioe Amaethyddol, Cynnyrch, Ceffylau a Hen Beiriannau Gorsgoch a C.Ff.I. Llanwenog ar gaeau Glwydwern,

Taith Feicio a Bryan yr Organ er lles JDRF

Ar ddydd Sadwrn 20fed o Awst cynhaliwyd diwrnod o weithgareddau yng Nghlwb Rygbi Llambed i godi

Treialon Cŵn Defaid a Sioe Cwmsychpant 2016

Cynhaliwyd Treialon Cŵn Defaid a Sioe Flynyddol Cwmsychpant a’r Cylch ar gaeau Waun, Rhydowen ddydd Sadwrn,

Pencampwriaeth Rygbi Cyffwrdd Ieuenctid 2016

O ddydd Gwener y 19fed Awst hyd y 21ain, bydd Pencampwriaeth Rygbi Cyffwrdd Ieuenctid 2016 yn

Cneifio Llambed 2016

Roedd Cneifio Llambed yn dathlu ugain mlynedd eleni. mae’r gystadleuaeth wedi mynd o nerth i nerth,

Ffair Fwyd Lwyddiannus

Roedd Ffair Fwyd Llambed, a gynhaliwyd ddydd Sadwrn 23ain Gorffennaf, yn llwyddiant mawr. Roedd y ffair

Carnifal Llanbed

Cynhaliwyd Carnifal Llanbed eleni ar y 30ain o Orffennaf. Diwrnod hyfryd dros ben a’r haul yn

Cystadlaethau Barnu Stoc Sioe Amaethyddol Llanbed

Cafwyd cychwyn i gystadlu Sioe Llanbed nos Lun yr 8fed o Awst yn Bayliau, Cellan, gyda

Tîm Swyddogion Newydd Ysgol Bro Pedr

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, apwyntiwyd tîm newydd o Brif Swyddogion yn Ysgol Bro Pedr ar

Pen-blwydd Cymdeithas Cerddwyr Llanbed

Eleni rydym yn dathlu pen-blwydd Cymdeithas Cerddwyr Llanbed yn 30 oed a daeth tyrfa dda ynghyd