Croten o Silian ‘yn falch o fod adre’ o Fanceinion

Drwy hap a damwain, dewisodd Delyth Evans o fferm Tanygraig, Silian y byddai’n dod adref o

Sylwadau’r Sinema gan Gary Slaymaker

Ydych chi wedi bod i weld ffilm yn Neuadd Mileniwm Cellan neu Neuadd yr Hafod Gorsgoch?  Wel

Marw enillydd y Fedal Ryddiaith o Bencarreg

Daethpwyd â llwch y diweddar Ray Evans yn ôl i Lanybydder heddiw.  Bu farw’r awdures o Bencarreg

Blodyn o Benffordd ar restr fer ‘Planhigyn y Flwyddyn’

Mae blodyn sydd wedi cael ei ddatblygu ym Mhenffordd ger Cwmsychbant wedi cael ei enwebu ar

Blin, Blewog a Doniol – Cyfrinachau’r mis gan Iestyn Russell

Iestyn Russell, Coedeiddig, Cwmann sy’n datgelu cyfrinachau’r ifanc yn rhifyn mis Mai Papur Bro Clonc.  Mae

Cyhoeddi hunangofiant Aled W. Williams – Cerrig Milltir

Ymhen wythnos fe fydd cyn-Offeiriad Llanbed yn cyhoeddi dwy gyfrol, sef hunangofiant yn y Gymraeg a’r

Sglein ar Sioe Ddawns Sally Saunders

Ar nos Wener 7fed a’r 8fed o Ebrill, roedd Theatr Felin fach dan ei sang. Teulu

Taith Cymdeithas Ddiwylliannol Bethel Parcyrhos

Daeth blwyddyn hapus iawn llywyddiaeth  Mrs Elma Phillips i ben Sadwrn 6ed o Fai gyda thaith i ardal

Ysgol Dyffryn Cledlyn yn paratoi at agor ei drysau

Mae Ysgol newydd Ceredigion, Ysgol Gynradd Dyffryn Cledlyn, yn prysur baratoi at ei agoriad. Datblygwyd y

Yr Ail Benwythnos Dartiau Llambed 2017

Dros y penwythnos mi wnaeth cwmni hybu Bishop of Bedlam gynnal yr ail Benwythnos Dartiau Llambed