Dau ddigwyddiad gan Glwb Rotari Llanbed a’r Drindod Dewi Sant

Fe’ch gwahoddir yn gynnes i‘r ddau ddigwyddiad isod drefnir gan Glwb Rotari Llanbedr Pont Steffan ar

Ail gais i adeiladu Fferm Wynt ar Fynydd Llanllwni

Fe gofiwch y posteri. Fe gofiwch yr ymgyrchu. Fe gofiwch y dyddiad. Fe gofiwch y canlyniad:

Menyw ddŵad ond gwraig weithgar iawn

Yn rhifyn Medi Papur Bro Clonc mae Delyth Morgans Phillips wedi ysgrifennu am Ann Bowen Morgan,

Llwyddiant Lleol yn Rasys Harnais Llanbedr Pont Steffan.

Wedi i fwrlwm Rasys Tregaron ar benwythnos Gŵyl y Banc dawelu, cafwyd diwrnod llwyddiannus arall o

Rotari yn ehangu yn Llanbedr Pont Steffan!

Fe’ch gwahoddir i ymuno â’r datblygiad cyffrous hwn a chymryd rhan yn eich cymuned. Mae Clwb

Ffair Ram Cwmann a Thaith Tractorau 2016

Cynhaliwyd y 26ain Ffair Ram ar gae pentref Cwmann ar y 10fed Medi. Cafwyd diwrnod teg o ran

Dyn 55 oed yn marw mewn damwain beic modur

Mae’n drist iawn i adrodd bod dyn 55 oed o Lanbed wedi ei ladd mewn damwain

Sioe a Threialon Cŵn Defaid C.Ff.I. Llanllwni 2016

Cynhaliodd C.FF.I. Llanllwni Sioe a Threialon lwyddianus dros ben ddydd Llun Gŵyl y Banc.  Fe dywynnodd

Celf a Chrefft Eisteddfod Llanbed

Mae Adran Celf a Chrefft yn rhan bwysig o Eisteddfod Rhys Thomas James, Pantyfedwen ers blynyddoedd

Cantores yn “class act” yn Llais Llwyfan Llanbed

Daeth cynulleidfa deilwng ynghyd i neuadd Ysgol Bro Pedr nos Sul, Awst 28ain ar gyfer rownd